شرایط خرید

مشتریان عزیزم توجه داشته باشین که کنسلی سفارش نداریم بعلت اینکه محصول خریداری شده به سفارش خود شما چاپ شده و ما دپوی محصول نداریم.

برگشت محصول تنها در صورتی امکان پذیر است که با سفارش شما همخوانی نداشته باشد.